Tiếng Việt Tiếng Anh
Năng lực thiết bị

Năng lực thiết bị

Công ty luôn chú trọng đầu tư, trang bị các loại máy móc hiện đại nhất để đáp ứng nhu cầu thi công các công trình


MÁY PHUN SƠN:

 


XE NÂNG:

 


MÁY ĐO KIỂM TRA THỜI TIẾT, ĐIỂM SƯƠNG:

 


MÁY KIỂM TRA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT:

 


MÁY KIỂM TRA NỒNG ĐỘ MUỐI TRÊN BỀ MẶT:

 


MÁY ĐO ĐỘ ẨM BÊ TÔNG:

 


MÁY ĐO ĐỘ DÀY MÀNG SƠN KHÔ:

 


THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY MÀNG SƠN ƯỚT:

đối tác khách hàng

  • Đối tác 6
  • Đối tác 7
  • đối tác 5
  • đối tác 4
  • đối tác 3
  • đối tác 2
  • Đối Tác 1
  • Đối tác 8
  • Đối tác 10