Tiếng Việt Tiếng Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: No.02 Road 01 An Trang Residental Area - An Duong district – Hai Phong City, Viet Nam


Tel: 0782.000.555

Email: cokhibachdangcompany@gmail.com

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH:

• Khu vực tỉnh Hà Nam:

Ông: Nguyễn Văn Vị

Tel: 0902.012.445

• Khu vực tp. Hà NỘI 

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Tel: 0918.086.861

Bà: Vũ Thị Oanh

Tel: 0901.570.986

•  Khu vực tỉnh Hải Dương:   

Ông: Hoàng Lê Anh

Tel: 0933.211.733

 

• Khu vực tỉnh Vĩnh Phúc:

Ông: Quảng Văn Hiền

Tel: 0949.099.286

•Khu vực tỉnh Hải Phòng:   

Ông: Nguyễn Văn Toàn

Tel: 0936.607.575

 

•  Khu vực Tỉnh Thái Bình 

Ông: Trương Công Phi

Tel: 0964.188.008

Liên hệ

đối tác khách hàng

  • Đối tác 6
  • Đối tác 7
  • đối tác 5
  • đối tác 4
  • đối tác 3
  • đối tác 2
  • Đối Tác 1
  • Đối tác 8
  • Đối tác 10